top of page

CERTIFIKACE

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council (MSC) je nezávislá nezisková organizace, která stanovuje standard pro udržitelný rybolov. Jedná se o největší světovou certifikační organizaci pro ryby lovené ve volné přírodě a produkty z nich.

Cíle MSC

 Zajištění trvale udržitelného rybolovu, rozvoje rybích populací a využívání darů moře. 

Odpovědnost za životní prostředí. 

MSC vyvinula normy pro trvale udržitelný rybolov a mořské plody. Norma je založena na praktických pokynech a pomáhá při transformaci celosvětových rybích trhů. 

Aquaculture Stewardship Council

Nezávislá organizace Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) certifikuje farmové chovy mořských i sladkovodních druhů vybraných na základě jejich možného vlivu na životní prostředí a společnost (místní komunity). 

Cíl ASC

Snížení negativních sociálních a ekologických dopadů akvakultur prostřednictvím dodržování přísných standardů na rybářských farmách.

EU ORGANICS

Potraviny vyrobené bez použití antibiotik, růstových hormonů, geneticky modifikovaných komponentů a většiny konzervačních pesticidů.

IFS Food

IFS zahrnuje osm různých potravinářských a nepotravinářských norem, které pokrývají procesy

v dodavatelském řetězci. Různé normy nyní používají výrobci a prodejci po celém světě, aby splnili nové požadavky na kvalitu, transparentnost a efektivitu vyplývající z globalizace. 

GLOBALG.A.P. je mezinárodně uznávaný standard pro zemědělskou produkci. Jeho cílem je bezpečná a udržitelná zemědělská produkce ve prospěch zemědělců, maloobchodníků a spotřebitelů na celém světě.

 

Norma mimo jiné vyžaduje vyšší efektivitu výroby, zlepšuje výkonnost podniku a snižuje plýtvání životně důležitými zdroji. 

Zdroje

ZDROJE

Posouváme naše závazky na další úroveň.      

Náš program Responsible Sourcing (RSP) je navržen tak, aby podporoval projekty, o kterých víme, že povedou k udržitelnější budoucnosti. 

Účelem tohoto programu je financovat různé správcovské projekty, které podporují ochranu našich nejcennějších oceánských zdrojů.

Úzce spolupracujeme s našimi kolegy z FishWise na prověřování a výběru příjemců financování RSP. FishWise podporuje zdraví a obnovu oceánských ekosystémů poskytováním inovativních tržních nástrojů pro odvětví mořských plodů. Organizace podporuje udržitelnost prostřednictvím ekologicky odpovědných obchodních postupů a zároveň nám pomáhá zůstat ve spojení s projekty, které financujeme. Chcete-li se o FishWise dozvědět více, navštivte jejich webové stránky.

Klíčem k našemu programu je účast. To znamená, že se zabýváme nejen otázkami udržitelnosti, ale také se aktivně podílíme na vzdělávání našich zákazníků a prodejců v souvislosti s problémy, kterým musí průmysl mořských plodů čelit.

RSP by FJORD také pomáhá identifikovat, kvalifikovat a ověřovat nové (a stávající) dodavatele. Naším zájmem je zajistit, aby každý subjekt, se kterým obchodujeme, sdílel náš závazek k bezpečnosti potravin, integritě dodávek a udržitelným postupům. 

 

Taková investice na nabídkové straně rovnice poskytuje jak průběžné hodnocení, tak získávání cenných poznatků, které můžeme následně předávat našim zákazníkům.

bottom of page